Gedragsbegeleiding / ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag? Ervaart u een probleem met uw hond? Met de gedragsbegeleiding lessen kijken we niet alleen naar het gedrag van de hond en uw handelen maar wordt naar het geheel gekeken. Gedrag is namelijk erg complex en wordt door veel factoren beïnvloed.

Het gedrag wat u ziet is vaak maar een symptoom. Om het gedrag (voor zover mogelijk) echt te veranderen, dus op de lange termijn, is het noodzakelijk ook aandacht te besteden aan onderliggende oorzaken. De voedingsbodem voor het gedrag zal aangepakt moeten worden.
Heel vaak ontstaat ongewenst gedrag vanuit miscommunicatie tussen mens en hond. Bent u snel met professionele hulp inschakelen? dan kan het met een aantal tips redelijk vlot weer ‘hersteld’ worden. Speelt het gedrag al langer en wordt het nu heftiger of zijn er meer dingen bij gekomen die niet lekker gaan? Dan is wat begon als miscommunicatie waarschijnlijk een veel breder probleem geworden en heeft het veelvuldig te kort achter elkaar terugkeren van stressmomenten een onbalans in de hond veroorzaakt.

Ik doe niet aan symptoombestrijding. Ik kijk naar het geheel; het totaal plaatje is waar het om draait.
Het gedrag waar we last van hebben is vaak een uiting van een ‘probleem’/ ongemak dat de hond heeft. Als we onze aandacht enkel en alleen richten op het gedrag dat we als probleem ervaren, komen we al snel terecht bij vormen van gedragsmanipulatie zoals belonen en/of straffen. Dit werkt soms snel en ziet er voor de buitenwereld goed uit, maar op deze manier wordt de hond niet écht geholpen omdat er voorbijgegaan wordt aan zijn beleving/ emotie. Dat is niet bevordelijk voor het welzijn van de hond en vergroot de kans op het ontstaan van ander ongewenst gedrag.
Als we de hond daarentegen kunnen helpen een situatie anders te ervaren door de onderliggende emotie te veranderen én daarnaast ook aan de slag gaan met eventuele andere oorzaken help je de hond pas echt.
Dit betekent in praktijk dat er naast direct, vooral ook indirect gewerkt gaat worden om verandering te bewerkstelligen.

Uiteraard verschilt per hond het eindresultaat. Dit is van meerdere factoren afhankelijk. Daarbij is het belangrijk om realistisch blijven in wat er verwacht wordt van de hond. Niet alles is ‘maakbaar’.

Voorbeelden van ongewenst gedrag waar ik u bij kan helpen zijn:

  • Niet komen na geroepen te zijn;
  • Trekken aan de lijn;
  • Opspringen;
  • Uitvallen naar honden en/of mensen;
  • Niet alleen kunnen zijn;
  • Angst;
  • Agressie;

Heeft u een probleem dat er niet bij staat neem dan gerust contact op om te overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Het eerste consult duurt 1,5 tot 2 uur. Om het gedrag (voor zover mogelijk) echt te veranderen, dus op de lange termijn, zal goed gekeken moeten worden of er onderliggende oorzaken zijn. Naast het gedrag zal ik dus ook heel veel andere dingen willen weten omtrent de hond om zo de oorzaak/ oorzaken te achterhalen en eventuele andere factoren die daarin een rol spelen.
U leert hoe het best te handelen rondom het ongewenste gedrag. Maar het allerbelangrijkste is dat u in deze les eventuele onderliggende oorzaken leert zien en de informatie krijgt dit te veranderen.
Tevens krijgt u informatie over de communicatie van honden. Zo leert u uw hond nog beter begrijpen en kunt u hem de begeleiding geven die nodig is. Het een en ander zal na te lezen zijn in het boekje wat u erbij krijgt.
Veelal vraag ik om vooraf al filmpjes aan te dragen omtrent het gedrag. Dus ter voorbereiding is het handig om al beeldmateriaal te verzamelen zodat we op korte termijn de eerste les kunnen inplannen.

De vervolglessen duren 30 of 45 minuten. Hoeveel vervolglessen er waarschijnlijk nodig zijn om u zover op weg te helpen dat u het verder alleen kan, bespreken we tijdens het eerste consult.

Menu