Gedragsbegeleiding / ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag? Ervaart u een probleem met uw hond? Met de gedragsbegeleiding lessen kijken we niet alleen naar het gedrag van de hond en uw handelen maar wordt naar het geheel gekeken. Gedrag is namelijk erg complex en wordt door veel factoren beïnvloed.

Het gedrag wat u ziet is een symptoom. Voor echte gedragsverandering is het dus noodzakelijk te werken aan de onderliggende oorzaken. De voedingsbodem voor het gedrag zal aangepakt moeten worden, alleen op die manier helpt u ook de hond!

Verandering kost tijd!
Ik geloof niet in “quick fixes”. Deze zijn schadelijk voor de hond en voor de band tussen eigenaar en hond. Het gedrag veranderen op een hondvriendelijke manier, rekening houdend met de emoties, behoeften en belevingswereld van de hond, kost nu eenmaal tijd.

Voorbeelden van ongewenst gedrag waar ik u bij kan helpen zijn:

  • Niet komen na geroepen te zijn;
  • Trekken aan de lijn;
  • Opspringen;
  • Uitvallen naar honden en/of mensen;
  • Niet alleen kunnen zijn;
  • Angst;
  • Agressie;

Heeft u een probleem dat er niet bij staat neem dan gerust contact op om te overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Ik doe niet aan symptoombestrijding. Ik kijk naar het geheel; het totaal plaatje is waar het om draait.
Dit betekent in praktijk dat er naast direct, vooral ook indirect gewerkt gaat worden om verandering te bewerkstelligen. Heel vaak ontstaat ongewenst gedrag vanuit miscommunicatie tussen mens en hond en onwetendheid over de behoeften van een hond. Dit zorgt voor een onbalans in de hond en vaak zijn er (terugkijkend) in verloop van tijd steeds meer kleine dingen bijgekomen die niet goed gaan.  Uiteindelijk kan de onbalans er zelfs voor zorgen dat de hond een slechtere weerstand krijgt. Echter zie ik het met regelmaat ook omgekeerd; dat lichamelijke klachten (mede) oorzaak zijn van ‘onwenselijk’ gedrag.

Werken vanuit een holistische visie en leren hoe o.a. omgeving, voeding, vaccinatie, ontworming/ontvooiing en langdurig opsluiten in een bench invloed kunnen hebben op het gedrag van de hond.

De gedragsbegeleiding bestaat uit 3 uur ‘face to face’ begeleiding verdeeld over 2 (of 3) momenten. Tussen de lessen zit circa 3 weken. Tussentijds hebben we nog een keer contact per mail of telefoon. De 3 uur worden verdeeld over 1 lang consult en 1 of 2 vervolglessen. Of we de tijd over 2 of 3 lessen verdelen is afhankelijk van de hulpvraag. Dit bespreken we in de eerste les.

Vooraf: Om al een beetje een beeld te kunnen vormen van het gedrag en de situatie vult u voorafgaand aan onze les een vragenformulier in. In veel gevallen wordt u ook verzocht wat filmpjes te maken en die ook vooraf aan te dragen.

De eerste les: Om het gedrag echt te veranderen (en niet te onderdrukken of een kunstje aan te leren) zal goed gekeken moeten worden naar de onderliggende oorzaken van het gedrag. Naast het gedrag zal ik dus ook heel veel andere dingen willen weten omtrent de hond om zo alle factoren die een rol spelen te achterhalen.
U leert hoe het best te handelen rondom het ongewenste gedrag. Maar het allerbelangrijkste is dat u in deze les onderliggende oorzaken leert zien en alle informatie krijgt dit te veranderen.
Tevens krijgt u informatie over de communicatie van honden. Zo leert u uw hond nog beter begrijpen om hem de begeleiding te geven die nodig is. Een deel zal na te lezen zijn in het boekje wat bij het eerste consult hoort. Aanvullend zet ik in een email nog wat punten op een rij en ontvangt u nog extra artikelen en/of filmpjes.

De vervolgles(sen): Daar zit doorgaans 3 weken tussen. Dit is om u een idee te geven. Elke hulpvraag is anders en de periode tussen de lessen wordt besproken in de les zelf. We bespreken hoe het gaat met de doorgevoerde veranderingen, waar u tegenaan loopt en we behandelen de volgende ‘stappen’.

Soms kunnen meer vervolglessen nodig zijn om het ‘traject’ echt aan te passen op de ontwikkelingen die de hond en u maken. Deze kunt u los afnemen.

Menu