Gedragsbegeleiding / ongewenst gedrag

Tijdelijke klantenstop. 

Ongewenst gedrag? Ervaart u een probleem met uw hond? Met de gedragsbegeleiding lessen kijken we niet alleen naar het gedrag van de hond en uw handelen maar wordt vooral naar het geheel gekeken. Gedrag is namelijk erg complex en wordt door veel factoren beïnvloed.

Het gedrag wat u ziet is een symptoom. We gaan gedrag niet onderukken of de hond naar onze hand zetten, maar proberen te achterhalen wat nu de oorzaken zijn. De voedingsbodem voor het gedrag zal aangepakt moeten worden, alleen op die manier helpt u ook de hond! We zullen dus vooral eerst indirect aan de slag. Dit doen we zonder voorbij te gaan aan de eigenheid van de hond.

Verandering kost tijd!
We zullen samen aan de slag gaan met het gedrag op een manier waarbij rekening gehouden wordt met het karakter, de emoties, behoeften en belevingswereld van de hond. Dit is geen snelle manier, maar wel de voor de hond meest gunstigste manier.

Voorbeelden van ongewenst gedrag waar ik u bij kan helpen zijn:

  • Niet komen na geroepen te zijn;
  • Trekken aan de lijn;
  • Opspringen;
  • Uitvallen naar honden en/of mensen;
  • Niet alleen kunnen zijn;
  • Angst;
  • Agressie;

Heeft u een probleem dat er niet bij staat neem dan gerust contact op om te overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Ik doe niet aan symptoombestrijding. Ik kijk naar het geheel; het totaal plaatje is waar het om draait.
Dit betekent in praktijk dat er naast direct, vooral ook indirect gewerkt gaat worden om verandering te bewerkstelligen. Heel vaak ontstaat ongewenst gedrag vanuit miscommunicatie tussen mens en hond en onwetendheid over de behoeften van een hond. Dit zorgt voor een onbalans in de hond en vaak zijn er (terugkijkend) in verloop van tijd steeds meer kleine dingen bijgekomen die niet goed gaan.  Uiteindelijk kan de onbalans er zelfs voor zorgen dat de hond een slechtere weerstand krijgt. Echter zie ik het met regelmaat ook omgekeerd; dat lichamelijke klachten (mede) oorzaak zijn van ‘onwenselijk’ gedrag.

Werken vanuit een holistische visie

De gedragsbegeleiding bestaat uit 3 lessen. Tussen de lessen zit telkens circa 3 weken. Tussentijds hebben we 2x telefonisch contact.

Vooraf: Om al een beetje een beeld te kunnen vormen van het gedrag en de situatie vult u voorafgaand aan onze les een uitgebreid vragenformulier in. In veel gevallen wordt u ook verzocht wat filmpjes te maken en die ook vooraf aan te dragen.

De eerste les: Deze duurt circa 1,5. Om het gedrag echt te veranderen (en niet te onderdrukken of een kunstje aan te leren) zal goed gekeken moeten worden naar de onderliggende oorzaken van het gedrag. Naast het gedrag zal ik dus ook heel veel andere dingen willen weten omtrent de hond om zo alle factoren die een rol spelen te achterhalen.
U leert hoe het best te handelen rondom het ongewenste gedrag. Maar het allerbelangrijkste is dat u in deze les mogelijke onderliggende oorzaken leert zien en informatie krijgt hoe hiermee aan de slag te gaan.
Tevens krijgt u informatie over de communicatie van honden. Zo leert u uw hond nog beter begrijpen om hem de begeleiding te geven die nodig is. Aanvullend zet ik in een email nog wat punten op een rij en ontvangt u nog extra artikelen en/of filmpjes.

De vervolgles(sen): Deze duren circa 45 minuten. Doorgaans zit er circa 3 weken tussen de lessen. Dit is om u een idee te geven. Elke hulpvraag is anders en de periode tussen de lessen wordt besproken in de les zelf. We bespreken hoe het gaat met de doorgevoerde veranderingen, waar u tegenaan loopt en we behandelen de volgende ‘stappen’.

Soms kunnen meer vervolglessen nodig zijn om het ‘traject’ echt aan te passen op de ontwikkelingen die de hond en u maken. Deze kunt u los afnemen.

Menu