Gedragsbegeleiding / ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag? Ervaart u een probleem met uw hond? Met de gedragsbegeleiding lessen kijken we niet alleen naar het gedrag van de hond en uw handelen maar wordt naar het geheel gekeken. Lichaam, omgeving, voeding, genen behoeften enz.. Gedrag is namelijk erg complex en wordt door veel factoren beïnvloed.

Het gedrag wat u ziet is een symptoom. We gaan gedrag niet onderukken of de hond naar onze hand zetten, maar proberen te achterhalen wat nu de oorzaken zijn. U krijgt inzicht in wat de hond nodig heeft om zich goed te voelen. Aansluiten bij de hond om van daaruit samen verder te groeien.

Verandering begint bij jezelf!
“Gedragsproblemen” geven een behoefte en onbalans aan. U krijgt inzicht in de hond en uw eigen handelen en leert beter aan te sluiten bij de hond.  Als u veranderingen aanbrengt zal u verandering bij de hond zien.
We leven zo nauw met onze honden samen dat we veel invloed hebben op hun gedrag. Onbedoeld handelen we in veel situaties vaak op een manier die niet past bij de hond. De hond zal dit altijd uitten, maar dit wordt lang niet altijd herkent. Totdat deze het uiteindelijk heftig gaat uitten omdat aan zijn/ haar subtielere manier geen gehoor werd gegeven.

Wegens drukte heb ik de keuze gemaakt om mij te beperken tot hulpvragen met betrekking tot:

  • Niet komen na geroepen te zijn;
  • Trekken aan de lijn;
  • Uitvallen naar honden, passanten en/of verkeer
  • Stress rondom bezoek

Werken vanuit een holistische visie

De lessen.

Vooraf: Om al een beetje een beeld te kunnen vormen van het gedrag en de situatie vult u voorafgaand aan onze les een uitgebreid vragenformulier in. In veel gevallen wordt u ook verzocht wat filmpjes te maken en die ook vooraf aan te dragen.

De eerste les: Deze duurt 1,5 tot 2 uur.
U leert meer kijken vanuit het perspectief van de hond en wat er mogelijk allemaal een rol speelt in het desbetreffende gedrag. Hierdoor zal u de hond beter gaan begrijpen en beter kunnen aansluiten bij wat deze nodig heeft. Van daaruit is het dan weer mogelijk om de wat ‘verstoorde’ communicatie en relatie op die punten/ in die situaties te herstellen. En daarmee algeheel de relatie naar een ander level brengen.
Tevens krijgt u informatie over de communicatie van honden. Zo leert u uw hond nog beter begrijpen om hem de begeleiding te geven die nodig is. Aanvullend ontvangt u per email nog extra uitleg, artikelen en/of filmpjes.

De vervolgles(sen): Deze duren 50 tot 60 minuten. Doorgaans zit er circa 3 weken tussen de lessen. Dit is om u een idee te geven. Elke hulpvraag is anders. Tijdens deze lessen bespreken we hoe het gaat met de doorgevoerde veranderingen, waar u tegenaan loopt en we behandelen de volgende ‘stappen’.

Soms kunnen meer vervolglessen nodig zijn om het ‘traject’ echt aan te passen op de ontwikkelingen die de hond en u maken. Deze kunt u los afnemen.

Let op! Er is een wachttijd van 8 weken.

Menu