Vervolgcursus/ pubercursus

Start vervolgcursus/ pubercursus:
– zaterdag 14 september 10:00

Deze cursus is een combinatie van groepslessen en privé.
De groep bestaat uit 3 of 4 honden. De aandacht blijft gefocust op de opvoeding en begeleiding (maar nu van de puber) en de gehoorzaamheidsoefeningen worden uitgebreid.

De elementen uit de puppycursus worden uitgebreid met toevoeging van oefeningen voor het omgaan met gedrag dat bij de opgroeiende (puberende) honden hoort.
Het moeilijke aan de groepslessen is dat er continu andere honden in de buurt zijn. U gaat onder andere leren hoe de hond te begeleiden om die andere honden met rust te laten, wat te ontspannen en natuurlijk ook contact met u te maken. Daarnaast worden er ook ‘fun’- en neuswerk-elementen aan de lessen toegevoegd.

Andere onderdelen zijn o.a:

  • wandelen zonder te trekken aan de lijn;
  • het herkennen van de lichaamstaal en leren hoe u kunt handelen in een situatie;
  • voorwerpen afgeven/ los laten;
  • omgaan met passanten;
  • beheersing/rust (o.a. bij zien andere honden);
  • stressreductie;
  • oogcontact;
  • hier komen;
  • massage;
  • wacht/blijf;

Het gebruik van gehoorzaamheidsoefeningen blijft beperkt. Echter met hetzelfde eindresultaat: ‘maatschappelijk wenselijk’ gedrag (niet opspringen, niet trekken, passanten negeren enz.). Verschil zit hem in de beleving bij de hond: deze behoud (binnen de grenzen) een stuk vrijheid om keuzes te kunnen maken.

De cursus bestaat uit 8 lessen. 5 Groepslessen, 2 privélessen en 1 theorieles zonder hond.
In de theorieles worden de onderwerpen puberteit, castratie/sterilisatie, en spel/lichaamstaal behandeld. Met ondersteuning van filmpjes.

Als u deel wilt nemen aan de basiscursus maar nog geen les bij mij heeft gehad, krijgt u eerst een privéles aan huis. Dit om ervoor te zorgen dat binnen een groepje een ieder ongeveer hetzelfde weet en kent. Zo blijft het voor iedereen leuk.
In deze les maken we nader kennis met elkaar, leg ik de werkwijze uit en krijgt u informatie betreffende lichaamstaal bij honden. Ook ontvangt u de informatie gids met belangrijke informatie over o.a. lichaamstaal, stress, en opvoeden.

De meeste honden zijn bij aanvang van de cursus tussen de 5 en 7 maanden oud.
Wanneer u een herplaats hond heeft en u loopt tegen een van de volgende dingen aan: angstig gedrag op straat en/of in huis, erg trekken aan de lijn of moeite met alleen zijn; dan is het advies om eerst een gedragsconsult af te spreken. Aan de hand van die les bespreken we wanneer u met de groepscursus kan starten.

Menu